Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL PRIMAVERA

Sup

Via Cesena, 36,80 - 48020 Lido di Savio (RA)
+39 0544 948099
+39 0544 948209

popis


Nach�z� se př�mo u moře (Jadranu Riviera), to byl kompletně zrekonstruovan�, je hotel spravuje majitel�, kteř� poskytuj� p�či o ka�d� detail na slu�by a pohostinnost.
Recepce hotelu, (recepce ve 4 jazyc�ch) pracuje 24 hodin na 24, co� umo�ňuje hostům svobodu. Po př�jezdu do hotelu, budou na�i pracovn�ci okam�itě v�s v pohodě reaguje na ka�d� v� po�adavek.

Spring Hotel skupiny jsou v�t�ni po cel� rok, ve skutečnosti, navrhne zaj�mav� nab�dky (tak� pro �koln� v�lety), �e překvapen� pro sv� pohodl�! M�me smlouvy s Jezdeck� are�l Le Siepi, �e pro v�ce ne� dvaceti lety hosting jezdeck� ud�losti n�rodn�ho a mezin�rodn�ho věhlasu.
Cervia Spa tak� nab�dne přest�vku relaxace a pohody!
Objevte v�echny kr�sy vnitrozem� vzru�uj�c�, a v�ech specialit Romagna, a sn� svou př�t� dovolenou s n�mi ... my učin� v� pobyt nezapomenuteln�m!

služba


Jarn� 3 hvězdičkov� hotel v Lido di Savio ...... komfort
Tento hotel se nach�z� v Lido di Savio ( Ravenna ) , 5 minut od divů , moře , bude dovolen� pln� radosti a maxim�ln� relaxaci , d�ky nejen na kompletn� renovaci struktury , ale tak� k dispozici a expert směr veden� . Se sv�m velk�m baz�nem , v�řivky affacciatte moře , �kolka v př�zem� věnovan� v�měně dět� v ohř�vače lahv� , elektrick� spor�k, Primavera Hotel v Lido di Savio zaji�ťuje maxim�ln� komfort pro va�i dovolenou. Samotn� pokoje jsou hymnus na komfort. Rozs�hl� a pečliv� v detailu, v�echny s klimatizac� , post�lky bukov� lamely , ortopedick� matrace, TV se satelitn�m př�jmem , telefonem s př�mou volbou , trezor, balkon a koupelna s vysou�ečem vlasů a sprchov�m koutem .

z € 51,00
informace o požadavku
kde jsme