Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL CALYPSO


Via Bernini, 46 - 47042 Cesenatico (FC)
+39 0547 86050
+39 0547 680234

popis


Hotel Calypso, př�jemn� hotel v Valverde Cesenatico, je ř�zena po generace a s velk�m nad�en�m rodinou Pollini. Profesionalita a zku�enosti umo�nily rodinu Pollini obnovit sebe a přizpůsobit se potřeb�m sv�ch hostů. Ti, kteř� ji� znaj� strukturu, v�, �e je animovan� rodinnou atmosf�rou a př�telsk�. Velk� počet z�kazn�ků, kteř� se rozhodnou str�vit dovolenou po cel� desetilet� na Hotel Calypso. Pro ty, kteř� byli na dovolen� s rodiči jako d�tě, hotel je jako druh� domov, v něm� str�vit �ťastn� dovolenou s celou rodinou.

Hotel Calypso 3 hvězdičky Cesenatico, stejně jako vřel� přiv�t�n� a nab�z� velk� baz�n, soukrom� parkovi�tě, klimatizovan� j�delna, klimatizovan� pokoj, TV m�stnost a bar. Mal� dom�c� zv�řata jsou tak� v�t�ni!

Nemovitost se nach�z� v klidn� a zelen�, ide�ln� pro dovolenou rodin s dětmi, kter� najdete slu�by určen� pro jejich potřeby.

služba


Hotel Calypso m� prostornou baz�n vyhrazen� pro hosty, leh�tka a slunečn�ky zdarma.
Calypso Hotel h�čk� sv� hosty lahodn� recepty, chutn� a čerstv� produkty. Velk� j�delna je jasn�, klimatizovan�, kde zač�n� den s vydatnou sn�dan� formou bufetu.
Nab�dka k obědu a večeři m�sto je charakterizov�na různ�mi n�vrhy a ryz� v�dy doprov�zena bohat�m bufetem vařen� zeleniny, sal�tů a zeleniny. Těstoviny obohacen� o svůdn�, ale lehk�mi om�čkami, kvality masa a speciality z ryb uloven�ch v na�em moři. V restauraci hotelu Calypso tak� mů�ete ochutnat typick� j�dla z m�stn� tradice a nejlep�� italsk� j�dla. Pro dokončen� ka�d� j�dlo čerstv� ovoce a lahodn� dom�c� dezerty.
Kromě toho, �e �tuln� hotel s baz�nem v Cesenatico je komfortn� hotel s pl�� hotelu. Ve skutečnosti, jen p�r metrů od hotelu jsou četn� instituce, kter� v klidu Cesenatico Valverde jsou vhodn�, aby vyhovovaly potřeb�m dět� s rodiči a prarodiči.
Ka�d� pokoj v hotelu Hotel Calypso v Cesenatico s Rodinn� pokoj je vkusně zař�zen. Klimatizovan� pokoje jsou vybaveny modern� a funkčn�. A po dni str�ven�m na pl��i, v�let nebo v�let do z�bavn�ch parků v okrese ka�d� host mů�e vychutnat omlazuj�c� odpočinek. K dobit� baterie a k př�jemn�mu probuzen� jednodu�e obdivovat v�hled z balkonu v m�stnosti, d�chat čerstv� mořsk� vzduch.

z € 70,00
informace o požadavku
kde jsme