Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL DANUBIO


Via Vincenzi, 28 - 47030 San Mauro Mare (FC)
+39 347 12.67.926

popis


Pironi Rodina v�m přeje vřel� přiv�t�n� " Danube Hotel San Mauro Mare .
Silněj�� ne� v�echny zku�enosti a profesionalitu akumulovan� v dlouh� rodinn� tradice , kter� učinila pohostinnost a spokojenost z�kazn�ků n�� c�l , jsme v��ně pracovat a profesion�lně s c�lem zajistit na�im hostům str�vit př�jemnou dovolenou př�jemnou a př�telskou atmosf�ru , kompletně zrekonstruovan� a v bl�zkosti moře !

KA�D� T�DEN Na�e restaurace nab�z� typick� večeře a ... . Na�e kuchyně se obnovuje !! Mnoho nov�ch RECEPTY a pokrmy "vegetari�nsk� " lehk� a chutn� GOOD !!

služba


Dunaj Hotel nab�z�:
Bezplatn� Wi-Fi v cel�m př�zem�, lobby bar restaurace terasa,
Bezpečn� prostor pro děti s hrami, zved�ky, tavolinettti a mal� �idle, knihy, barvy, atd
Waterfront terasa s barov�m servisem,
V�běr z menu s ryb, masa a vegetari�nsk� ovl�dal osobně vlastn�ky,
Bohat� bufet předkrmů a zeleniny v Km 0,
T�matick� večeře ka�d� t�den (Giant paella, pizza bl�zen, piadiny den a mnoho dal��ch) s aperitivem se pod�v� na terase,
Skvěl� sn�daně otevřena a� do 10:00 na stře�n� terase,
Dostatek parkov�n� na m�stě a vlastn� oplocen� parkovi�tě s garantovan�m
Vyu��v�n� j�zdn�ch kol pro dospěl� i děti (sedadla)
Novita ': Kitchen otevřeno po cel� den věnovan� matk�m pro př�pravu j�del pro děti.
Novita ": myc� linka stanice" vlastn�m free "z�kazn�ci pou��vaj�
Novinka: SAT kan�ly Italov� a zahraničn�
V�tah
�ivotn� prostřed� plně vyhř�van� xx01slash10xx klimatizovan�
Na př�n�: zapnuto mas�� terapeut a kosmetika.
Dom�c� mazl�čci jsou v�t�ni (mal� velikost).

Mnoho ře�en�, mnoho n�padů d�t nov� lesk a trochu 'bezstarostn� svě�esti pro va�i př��t� dovolenou.
Z kuchyně, animace na pl��i, t�matick� večery, předkrmy, vr�t�me překvapovat, �e v�m mnoho kr�sn�ch chvil vtisknout do "rodinn�ho alba.
Nach�z� se na pobře�� v San Mauro Mare se nach�z� pouh�ch 40 m od pl��e a kousek od kr�sn�ho města, Danube Hotel nab�z� pohodln� a tich�, mezi zelenou a moře, h�čkat mnoho pozornosti, �e rodina bude vyhrazuje v�m Pironi.

z € 00,00
informace o požadavku
kde jsme