Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL CHRISTIAN


Viale Angiolieri, 4 - 47838 Riccione (RN)
+39 0541.640702
+39 0541.1571799

popis


Křesťansk� Hotel se nach�z� v klidn� lokalitě , jen p�r metrů od moře.
V�echny pokoje , mnoz� s v�hledem na moře , jsou vybaveny vlastn�m soci�ln�m zař�zen�m , balkonem, telefonem, trezorem , TV, sprchov� kout s klimatizac� hotelu. Velk� soukrom� parkovi�tě , zdarma. Dětsk� koutek . Pasini rodina , kter� jej spravuje , zaručuje vynikaj�c� kuchyni s typick�mi m�stn�mi pokrmy a mezin�rodn� (formou bufetu sal�tů a zeleniny na oběd a večeři , sn�daně formou bufetu a v�běr ze 2 menu s mo�nost� změny ).
Budeme nab�zet to nejlep�� pro na�e hosty.
FREE Wi-Fi slu�by .

služba


V�echny pokoje, mnoz� s v�hledem na moře, jsou vybaveny vlastn�m soci�ln�m zař�zen�m, balkonem, telefonem, trezorem, TV, sprchov�m koutem a klimatizac�.

V�born� kuchyně s typick�mi m�stn�mi pokrmy a mezin�rodn� (formou bufetu sal�tů a zeleniny na oběd a večeři, sn�daně formou bufetu a v�běr ze 2 menu s mo�nost� změny). ZDARMA WiFi servis.

Velk� soukrom� parkovi�tě, zdarma. Dětsk� koutek

PL��:
- Kurzy pro děti plav�n� (ve věku 6 a v�ce) a chlapci, v �ter� a ve čtvrtek 11:10 a� 12:00
- Canoe zdarma v ponděl�, středu a p�tek.
- 1 poukaz na �lapadle ven k rodině.
- Aktivity pro děti v na�em velk�m hři�ti.
- Animace pro dospěl� s různ�mi turnaj�ch (petanque, stoln� tenis, pl�ov� volejbal, stoln� fotbal).
- Pou��v�n� �aten a nav�c vklady hry a ginfiabili, toalety, tepl� sprchy a z�chrann� slu�ba na moři.
Dohoda s vanou Neptune Beach 122A
NEW "2.015: Tato" Koupelna NEPTUNE "renovovan� DISPOZICI POOL, relaxačn� z�na, fitness centrum a dětsk� hři�t

z € 54,00
informace o požadavku
kde jsme