Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL EXCELSIOR


Via Carducci, 50 - 47841 Cattolica (RN)
+39 0541.961102
+39 0541.960253

popis


Hotel Excelsior , mezi eleganc� a relaxace
Excelsior Hotel je �tuln� 3 - hvězdičkov� hotel na n�bře�� v Cattolica nedaleko centra města . Tato nemovitost je ř�zena př�mo majiteli jako rodinn� tradice , r�d se postarat o sv� hosty, v�t� je do př�jemn� a �tuln� prostřed� .
Pro dovolenou naprost� relaxace a uvolněn� , n� baz�n ček� !
Vybaven s leh�tky a slunečn�ky , baz�n je k dispozici v�em hostům pohodln� př�m�m vstupem z hotelov� haly .
Hotel se nach�z� př�mo na pl�i v Cattolica .

služba


Na�e slu�by, va�e dovolen�
Pro blaho a pohodl� na�ich hostů jsme si mysleli, ze v�eho, �e ka�d� z n�s by chtěli naj�t ve sv�ch domovech a m�me k dispozici!
Dom�c� zv�řata povolena
Klimatizace ve společn�ch prostor�ch
V�tah
Bar
Kola k dispozici
Kreditn� karty
Gar�
Dětsk� hry
Parkovac�
Baz�n
Nočn� vr�tn�
TV m�stnost
Wi-fi

Vybaven� pokoje:
Klimatizace. Sprchov�m koutem. Pokoj s balkonem. Safe. Sprchov� kout. Vysou�eč vlasů. Phone. TV. Wi-fi

Wellness centrum
Pro regeneraci energi� a z�skat kondici, dopř�t př�jemn� chv�le relaxace ve wellness centru s na��m hotelem.

Uvnitř hotelu mohou v�echny děti hr�t na na�em hři�ti s břidlicemi, barvy, pap�r, př�běh knihy, videa a karikatury. Venkovn� hři�tě s hradem, skluzavkou a houpačkami, kde si děti mohou ventilovat svou touhu po bezpečn�m a pod kontrolou z�bavy. Pro maminky je k dispozici 24 hodin 24 s kuchyňsk�m koutem, kde mohou připravit j�dlo pro sv� děti

Ka�d� r�no se na terase s v�hledem na moře je bohat� a pestr� sn�daně formou bufetu s sladk� i slan�, zat�mco j�dla si mů�ete vychutnat v hotelov� restauraci, klimatizovan� pokoje s panoramatick�m v�hledem na pl�. Kuchyně nab�z� z�kazn�kům pestr� menu s �irokou nab�dkou m�stn�ch j�del, jednoduch� a zdrav� pokrmy z ryb, ka�d� den, spolu s bohat�m bufetem předkrmů a př�loh.

z € 00,00
informace o požadavku
kde jsme