Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

ADRIATIC PALACE HOTEL


Via Vittorio Veneto, 30 - 30016 Lido di Jesolo (VE)
+39 0421 380027
+39 0421 380343

popis


Otevřete okno , d�chat v�nek a obdivovat okouzluj�c� horizont moře ...

Nen� nic kr�sněj��ho, u Jadersk�ho pal�ci , 4 - hvězdičkov� hotel s v�hledem na moře , př�mo na jedn� z nejkr�sněj��ch �seků pl�e v Jesolo .

Jen p�r let �ivota a modern�ho stylu na�eho hotelu je ji� referenčn�m bodem pro ty, kteř� hledaj� pro styl a relaxaci , ponoř� do svě�� a elegantn� .

Bohat� na detailu a design , prostorn� a světl� prostřed� jsou dominuj� b�l� a konstantn�mi odkazy vychladnout t�ny mořsk�ho dna .

služba


Hotel Adriatic Palace se nach�z� př�mo na zlat� pl�e ve v�chodn� č�sti Lido di Jesolo, na klidn�m m�stě, jen p�r kroků od obchodů a �iv� n�měst� Piazza Milano a Piazza Drago.

Uvnitř b�l� dominuj� a odkazy na barv�ch mořsk�ho dna pro svě��, modern� dekor, kter� hezky pojme hosty, jak se objev�. Tato pozornost na styl je tak� nalezen� ve velk�ch pokoj�ch, v�echny s balkonem s v�hledem na moře, předn� pro př�jemn� chv�le.

Nenechte si uj�t nejnověj�� vybaven�: a Flat TV s kan�ly Sky Vision Gold vidět sv� obl�ben� programy a Wi-Fi zůstat ve spojen�.

Př�mo naproti hotelu je velk� modr� baz�n s v�řivou prostor pro ty, kteř� miluj� ponořit se do bubliny obklopen velkou slunečn� terasou s leh�tky su�it na slunci po koup�n�. Pokud d�v�te přednost c�tit p�sek pod nohama, mů�ete vyu��t na�� fantastick� soukrom� pl�i s leh�tky a slunečn�ky pro nezapomenuteln� dny u moře. Vychutnat klid a pohodu, �e pouze zvuk vln a mořsk� v�nek mů�e d�t!

... A mezi jedn�m plave byl večer!

Pro va�i večeři, vybrat pr�vě n� elegantn� b�l� restaurace, � la carte menu nab�z� �irok� v�běr delik�tn�ch j�del z m�stn� tradice dle kreativity ��fkuchaře. �ivotn� prostřed� nen� v�jimkou: si mů�ete pochutnat na večeři v intimn� a romantick�, s v�jimečn�m v�hledem na moře, kter� lze vidět přes velk�mi okny.

V dopoledn�ch hodin�ch si mů�ete pochutnat na sn�dani z čerstv�ch, př�rodn�ch produktů: na�e vynikaj�c� sn�daně formou bufetu a nab�z� sladk� i slan� j�dla pro ka�d�ho!

Chcete-li plně vyu��t svoji dovolenou v Jesolo, budete m�t k dispozici na�i bezplatnou půjčovnu kol pro objevov�n� oblast, speci�ln� slevy pro vzru�uj�c�ch kolech golf nebo z�bavn�ch dnů ve vodn�m parku Aqualandia ... a je�tě mnohem v�ce, aby se zvl�tn� Va�i dovolenou v 4-hvězdičkov� hotel na n�bře�� ve městě Jesolo!

z € 00,00
informace o požadavku
kde jsme