Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL SIMON


Via Matteotti, 41 - 47043 Gatteo Mare (FC)
+39 0547 85224
+39 0547 85885

popis


V�běr L ' Hotel Simon v Gatteo Mare , zvolte kvalitn� dovolenou pro z�bavu a potě�en� , pro relaxaci a pohodl� , potě�en� z př�rodn�ch a kulturn�ch pr�vech, jak je dobře , sv�tek pro tělo a mysl , nezapomenutelnou dovolenou !

služba


Gatteo A Mare , Hotel Simon , tři superhvězdy , je hotel s baz�nem , sauna, fitness , soukrom� parkovi�tě , a v�echny pohodl� na vysok� �rovni. Pro na�e z�kazn�ky jsou kola, pl�ov� servis , včetně slunečn�ky a kabin .
Casadei rodiny , majitel a mana�er př�m�ho " Hotel Simon , pozorn�, pečov�n� , nab�z� tradičn� a mezin�rodn� kuchyni zaji�ťuj�c� " zku�enosti a profesionalitu .
V�e je navr�en tak, aby nab�z� př�jemn� pobyt a odpočinek .
Wi - Fi připojen� ve vstupn� hale a v salonku s barem .

z € 75,00
informace o požadavku
kde jsme